27.6.11

200εκ accounts στο twitter και 700εκ στο facebook (συνολικά)