11.6.09

Αντίδοτο στην κρίση

Την επόμενη Τρίτη 16/6 θα παρουσιαστεί από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας η 5η ποσοτική έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση, CSR 2009, η οποία διεξάγεται σε συνεργασία με τη GlobeScan Inc, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, ταυτόχρονα σε άλλες 31 χώρες.
Τα ευρήματα είναι χρήσιμα σε όλους, ιδιαίτερα στις εταιρίες οι οποίες έχουν αντιληφθεί και αξιοποιούν με συνέπεια, προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης που, όπως σημειώνεται διεθνώς, η ΕΚΕ φαίνεται να αποτελεί Αντίδοτο στην Κρίση.
Η παρουσίαση θα γίνει στο Ιωνικό Κέντρο. Για προσκλήσεις επικοινωνείτε με το www.ioc.gr