31.12.08

Ένα πράγμα μόνοΤι μάθαμε το 2008;
Ένα πράγμα...ότι η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία!

Εύχομαι το 2009 να επανεκτιμήσουμε τα πράγματα.

Καλή Χρονιά.