24.1.07

Τα βασικά για το email

Στο papo's log βρήκα κάτι που πιστεύω όλοι θα πρέπει να ξέρουμε. Απλό και βασικό αλλά η πράξη δείχνει ότι πολλοί δεν το γνωρίζουν. Για διαβάστε το σχετικό θέμα:
Είσαι σίγουρη/ος ότι ξέρεις τι είναι το To, Cc, Bcc;