20.2.08

Η ανανέωση του sync.gr



Αξίζει να δείτε το video και να επισκεφτείτε το sync.gr. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια, ιδιαίτερα τώρα με την ανανέωσή του.