17.2.08

Χιόνια στο Φάληρο!


Χιόνισε ακόμη και στο Παλ. Φάληρο, που συμβαίνει σπάνια.
Κι ήρθαν και τα πουλιά για να βρουν 'θερμό κλίμα'. Μπέρδεμα...