26.11.07

Νέες ιδέες: για αναγνώστες και για μαθητές.

Αξίζει να αναφερθεί η κίνηση του Amazon, το οποίο την περασμένη βδομάδα κυκλοφόρησε το kindle, μια συσκευή όπου μπορείς να διαβάσεις βιβλία. Μια από τις πρώτες απόπειρες που φαίνεται ότι χρειάζεται βελτίωση. Δείτε ΕΔΩ

Αξίζει επίσης να δείτε
το άρθρο του Χρ. Ντόκου στο blog του Ινστιτούτου Επικοινωνίας που αναφέρεται σε μια καινοτόμα ιδέα σχετικά με τη χρήση των κινητών από μαθητές. Το πρόγραμμα λέγεται "The Million dollars", θα εφαρμοστεί σε σχολεία της Ν. Υόρκης πειραματικά στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ενδιαφέροντος των μαθητών για να παρακολουθούν τα σχολικά μαθήματα.