8.11.07

Καινοτομία=Άσε με να κάνω λάθος!

Αξίζει να δείτε την ενδιαφέρουσα παρουσίαση, ιδιαίτερα αν δουλεύετε στη διαφήμιση ή στο marketing. Εκτός των άλλων είναι και διασκεδαστική.