15.11.12

Μια φορά κι έναν καιρό το Storytelling...
Ένα εξαιρετικό post στη fast company από τον συγγραφέα του "The Storytelling Animal" Jonathan Gottschall με τίτλο "Γιατί οι αφηγήσεις (ιστοριών) ειναι το απόλυτο όπλο"

Όταν διαβάζουμε ή ακούμε ορθολογιστικές προσεγγίσεις, τις ακούμε με διάθεση και ετοιμότητα αντιπαράθεσης, εφοδιασμένοι με ανάλογα επιχειρημάτα, στοιχεία και δεδομένα. Όταν όμως μια αφήγηση ιστορίας, με φαντασία και πλοκή, μας συνεπάρει τότε ελαχιστοποιούνται ή και εξαφανίζονται οι λογικές και οι άμυνες της λογικής.
Η αφήγηση μια συναρπαστικής ιστορίας με φαντασία, μπορεί να επηρεάσει τη στάση μας, τους φόβους, τις ελπίδες και τις αξίες μας. Αυτό το υποστηρίζουν και τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών στην ψυχολογία.
Άραγε αν μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας πόσο καλύτερη και πιο αποτελεσματική επικοινωνία σε προσωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο θα είχαμε; Ή μήπως όχι;