11.10.12

Ας αυτο-οργανωθούμε! Πολίτες-Καταναλωτές. #KatForce

*Την αφισέτα δημιούργησε ο PurpleBoy CadillacMan