19.11.07

Τι είναι το web 3.0;


Can't you do anything right?
Στη wikipedia αναφέρεται ως:

Web 3.0 is a term that is used to describe various evolution of Web usage and interaction along several paths. These include transforming the Web into a database, a move towards making content accessible by multiple non-browser applications, the leveraging of artificial intelligence technologies, the Semantic web, the Geospatial Web,[citation needed] or the 3D web. More often it is used as a marketing ploy to hype incremental improvements of Web 2.0.

Δεν ξέρω τι ακριβώς θα είναι. Εξέλιξη μικρή ή τεράστια. Βελτίωση του web 2.0 ή εμπλοκή άλλων εφαρμογών/συσκευών κτλ.

Ένα ξέρω ως χρήστης: Αν δεν βρεθεί ο τρόπος καλύτερης οργάνωσης του όγκου της πληροφορίας που έχουμε θα είμαστε όλοι αγκαλιά με το χάος.